Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

Dnia 19.03.2015r. (czwartek) od godz. 17:00  do 19.00
zapraszamy na Drzwi Otwarte
do Gimnazjum nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Koninie.

Terminy Egzaminu Gimnazjalnego

część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

Tendencja rozwojowa szkoły

Na podstawie analizy tendencji rozwojowej można wnioskować o wzroście, spadku lub braku postępu w zakresie osiągnięć szkoły, a tym samym nie dopuszczać do uproszczonej oceny pracy szkoły w oparciu o średni wynik punktowy z jednego roku.

Nasza szkoła na przestrzeni trzech ostatnich lat ma tendencję wzrostową wyników egzaminu.

Strefa Ucznia

Co każdy uczeń wiedzieć powinien.

Strefa Rodzica

Niezbędne informacje dla Rodziców.

Rekrutacja

Rozpocznij naukę w naszej szkole.
Naprawdę warto!!!

Egzamin gimnazjalny

Terminy, procedury, wyniki.

Co się u nas dzieje

Pierwszym i zasadniczym zadaniem naszego bytu na ziemi jest to,
aby człowiek umiał bardziej i pełniej być nie tylko „z drugimi”,
ale także i „dla drugich”

(Jan Paweł II „Pisma”)

Nasze filmy

Nasz patron

Władysław Sikorski (1881-1943), polski mąż stanu, polityk, generał. Współzałożyciel Związki Walki Czynnej (1908) i prezes utworzonego w 1910 Związku Strzeleckiego we Lwowie. Od 1905 członek Związku Odrodzenia Narodu Polskiego, od 1910 Polskiego Stronnictwa Postępowego. Od 1912 referent spraw wojskowych w Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych , następnie sekretarz generalny tejże Komisji. 1914-1916 szef Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. 1916-1917 szef Krajowego Inspektoratu Zaciągu, następnie dowódca obozu ćwiczebnego Polskiej Siły Zbrojnej w Zambrowie. Od września 1917 do lutego 1918 dowódca Uzupełnień Polskiego Korpusu Posiłkowego. Internowany przez Austriaków.

W maju 1918 przybył do Lwowa, gdzie zorganizował stację zborną wysyłającą byłych legionistów i żołnierzy austriackich - Polaków do Królestwa. Od listopada 1918 w Wojsku Polskim. Mianowany przez Radę Regencyjną szefem sztabu w dowództwie w Galicji, uczestniczył w obronie Przemyśla przed Ukraińcami.

Polecamy

Kontakt

Gimnazjum nr 7
im. gen. W. Sikorskiego

ul. Wyszyńskiego 44
62-510 Konin

tel. 63 243 11 90
fax 63 243 11 05
       63 243 11 90

e-mail: gim7konin16@wp.pl

Dyrekcja

Dyrektor szkoły
Anna Chmielecka-Janasek

Administracja

Magdalena Krasińska
Główna księgowa

Hanna Szewc
Sekretarz Szkoły

Agnieszka Smurzniak
Kierownik gospodarczy

Jolanta Gorgolewska
Specjalista

Iwona Węcławiak
Specjalista

Archiwum

Materiały zamieszczone na poprzedniej stronie internetowej.