Inaguracja roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum nr 7 w Koninie odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9.00 dla klas I, II, III.

zobacz więcej

Zapraszamy na "Drzwi otwarte"

 

 

Terminy Egzaminu Gimnazjalnego

część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)

Tendencja rozwojowa szkoły

Na podstawie analizy tendencji rozwojowej można wnioskować o wzroście, spadku lub braku postępu w zakresie osiągnięć szkoły, a tym samym nie dopuszczać do uproszczonej oceny pracy szkoły w oparciu o średni wynik punktowy z jednego roku.

Nasza szkoła na przestrzeni trzech ostatnich lat ma tendencję wzrostową wyników egzaminu.

Strefa Ucznia

Co każdy uczeń wiedzieć powinien.

Strefa Rodzica

Niezbędne informacje dla Rodziców.

Rekrutacja

Rozpocznij naukę w naszej szkole.
Naprawdę warto!!!

Egzamin gimnazjalny

Terminy, procedury, wyniki.

Co się u nas dzieje

Pierwszym i zasadniczym zadaniem naszego bytu na ziemi jest to,
aby człowiek umiał bardziej i pełniej być nie tylko „z drugimi”,
ale także i „dla drugich”

(Jan Paweł II „Pisma”)

Nasze filmy

Nasz patron

Władysław Sikorski (1881-1943), polski mąż stanu, polityk, generał. Współzałożyciel Związki Walki Czynnej (1908) i prezes utworzonego w 1910 Związku Strzeleckiego we Lwowie. Od 1905 członek Związku Odrodzenia Narodu Polskiego, od 1910 Polskiego Stronnictwa Postępowego. Od 1912 referent spraw wojskowych w Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych , następnie sekretarz generalny tejże Komisji. 1914-1916 szef Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. 1916-1917 szef Krajowego Inspektoratu Zaciągu, następnie dowódca obozu ćwiczebnego Polskiej Siły Zbrojnej w Zambrowie. Od września 1917 do lutego 1918 dowódca Uzupełnień Polskiego Korpusu Posiłkowego. Internowany przez Austriaków.

W maju 1918 przybył do Lwowa, gdzie zorganizował stację zborną wysyłającą byłych legionistów i żołnierzy austriackich - Polaków do Królestwa. Od listopada 1918 w Wojsku Polskim. Mianowany przez Radę Regencyjną szefem sztabu w dowództwie w Galicji, uczestniczył w obronie Przemyśla przed Ukraińcami.

Polecamy

Kontakt

Gimnazjum nr 7
im. gen. W. Sikorskiego

ul. Wyszyńskiego 44
62-510 Konin

tel. 63 243 11 90
fax 63 243 11 05
       63 243 11 90

e-mail: gim7konin16@wp.pl

Dyrekcja

Dyrektor szkoły
Beata Szymczak

Administracja

Magdalena Krasińska
Główna księgowa

Hanna Szewc
Sekretarz Szkoły

Agnieszka Smurzniak
Kierownik gospodarczy

Jolanta Gorgolewska
Specjalista

Iwona Węcławiak
Specjalista

Archiwum

Materiały zamieszczone na poprzedniej stronie internetowej.